Měšice
Vytvořeno: 2. 11. 2017 od Architektura II

Studenti Ateliéru AII zpracovali pro Měšice analýzu území a komplexní pohled na urbanistickou problematiku obce. Studenti pracovali ve skupinách, přičemž na základě rozboru a rešerší určili konkrétní intervence ve stávající struktuře a stanovili podklad a rámec pro další diskuzi nad rozvojem obce.