Mikuláš Beck autorem loga Praha školská
Vytvořeno: 25. 11. 2021 od Architektura II

Mikuláš Beck autorem loga Praha školská

 
Vítězem studentské soutěže o nejlepší návrh loga pro web Praha školská se stal Mikuláš Beck, student Ateliéru architektury II UMPRUM.  Portál Praha školská vznikl loni v listopadu, informuje o vzdělávání v metropoli a jejím okolí.

Soutěže se zúčastnilo 24 studentů a odborná porota vybrala čtyři postupující do finále. „Návrh studenta Mikuláše Becka zaujal všechny členy poroty neotřelým nápadem. Vybrat vítěze ale nebylo lehké, je potřeba vyzdvihnut všechny čtyři finalisty a jejich návrhy, myslím, že je čeká v oboru grafiky skvělá profesní budoucnost. Spolupráce se studenty je pro Prahu školskou zásadní a jsem velmi rád, jak se tato soutěž vydařila, a my můžeme veřejnosti představit nové logo, které, jak věřím, obstojí i u expertních kritiků z oblasti grafického designu,” uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Odborným garantem studentské soutěže je grafik Petr Hanousek ze studia Haanya Design. "Vybrané logo a s ním spojená vizuální identita vynikla mezi návrhy nápaditostí grafické zkratky a čistotou. Proměnlivý piktogram, symbolizující otevřenou knihu jako symbol vzdělání a věže jako symbol Prahy, nabízí navíc nepřeberné množství aplikací. Idea, jednoduchost a výstižnost jsou ostatně základními vlastnostmi kvalitní grafické prezentace značky - vítězný návrh Mikuláše Becka takové požadavky beze zbytku splnil,” dodal grafik Petr Hanousek.

Web Praha školská spravuje Pražský inovační institut, technický provoz zajišťuje Smíchovská střední průmyslová škola ve spolupráci s MHMP. Stálou redakci tvoří tým s novinářskými zkušenostmi a externě do ní přispívají kromě učitelů i žáci několika pražských středních a vysokých škol, a to do speciální sekce Studentské zpravodajství.