On-line v Ateliéru architektury II
Vytvořeno: 5. 10. 2020 od Architektura II

Den otevřených dveří UMPRUM
ON-LINE
19. - 22. 10. 2020
on-line konzultace, videokonference, videa a řada dalších užitečných informací

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze pořádá tentokrát Den otevřených dveří on-line. Zájemci mohou využít on-line konzultace s vyučujícími, zhlédnout informační videa a sledovat přehledný souhrn informací na webu UMPRUM.

On-line konzultace v Ateliéru architektury II

středa 21. 10. 2020
14 - 16 hodin, k dispozici pro dotazy i konzultace prací budou studenti ateliéru,  s vedením bude možné hovořit  od 15.30h
Konzultace proběhnou hromadně přes Skype, zde link pro připojení k hovoru

https://join.skype.com/le2A4lZRSEdb

Kontakt pro další dotazy: a2umprum@gmail.com