9. ročník ceny Superstudia obdrželi letos Adam a Vojta !
Vytvořeno: 15. 3. 2019 od Architektura II

Adam Šustek a Vojtěch Tecl z Ateliéru architektury II vyhráli 9. ročník ceny Superstudia, jejímž letošním hravým zadáním bylo navrhnout příbytek pro psa Jože Plečnika. Šustek a Tecl představili svůj návrh s názvem Sivko’s column, který je na pomezí domu a vzpomínky, boudy a sloupu, a je propojen s Plečnikovým domem, zahradou a celkovou situací. Pán a pes tak mají dům vedle sebe.

Sloup, Bouda, Řím, Rothmayer, Lublaň.

 

Druhé místo v soutěži získat tvůrčí tým složený ze studentek Kristýny Mococé a Barbory Tauerové z Fakulty umění a architektury TUL a Miroslava Chmele, studenta Ateliéru architektury I UMPRUM.

 

Superstudio je ideová soutěž pro studenty vysokých škol, která se zaměřuje na aktuální témata měst a společnosti z perspektivy architektury a urbanismu. Charakter soutěže je určen časovým omezením a volností tvorby v rámci minimálních, ale striktních limitů. Účastnící se týmy mají přesně 24 hodin na zpracování zadání. Superstudio podněcuje kritické myšlení, interdisciplinární spolupráci a schopnost bezprostředně zformulovat i obhájit své myšlenky.  

Soutěž probíhá ve všech městech s výukou architektury na území České a Slovenské republiky. Každý ročník vrcholí veřejným finálovým večerem, kde nejlepší týmy z Prahy, Bratislavy, Brna, Košic, Ostravy a Liberce představí své projekty živě před publikem a finálovou porotou. Zadání vzniká ve spolupráci s mezinárodními odborníky a v porotách usedají přední českoslovenští architekti, pedagogové, teoretici a další osobnosti.