Studentský architektonický workshop a dílna na ostrově v Davli
Vytvořeno: 10. 6. 2014 od Architektura II

Ostrov - Studentský architektonický workshop a dílna na Ostrově v Davli


harmonogram/

seznámení/ 20. - 22. června

studentské skicy/ 25. -26. června

dílna/ 24. - 31. července

vernisáž/ 1. srpna

Téma workshopu/

Hlavním tématem workshopu je obnova podoby duchovního prostoru ostrova v
Davli, který sloužil jako “základna” benediktinů, kteří sem přišli z
bavorského Niederalteichu a začali zde budovat raně křesťanský klášterní
komplex. Tento komplex patří k jedněm z nejstarších na našem území.
Workshop je pořádán se záměrem využít prostor celého ostrova a malými
architektonickými návrhy, jejichž výsledkem budou konkrétní realizace,
kultivovat prostor na řece. Lze využít stopy základů kláštera a plochy
celého ostrova s návazností na vodní hladinu. Společnou nosnou kostrou
všech zásahů by měl být odkaz ke klášternímu komplexu: měly by odkazovat a
rozvíjet současnou podobu duchovního místa v nejširším smyslu toho slova.

Průběh workshopu/

Celá akce bude probíhat ve dvou setkáních přímo na ostrově. První bude
teoretická příprava a seznámení se s místem, okolím a tamní atmosférou.
Toto setkání proběhne na ostrově v druhé polovině června. K setkání byli
pozváni zástupci z řad místních historiků a pamětníků, archeologů a
zástupce Řádu svatého Benedikta. Výsledkem prvního setkání bude společná
diskuze a určení hlavní ideje řešení ostrova, rozdělení okruhů a míry
zásahů v jednotlivých lokalitách. Po seznamovací akci budou vybráni
účastníci dílny na základě odevzdaných skic, které studenti včas zašlou na
kontaktní email. Skicy by měly dostatečně dokumentovat jejich představu o
řešení ostrova a jednotlivých objektů. Z těchto skic pak budou následně
vybrány ty, které se dále použijí při realizaci.

V době mezi fázemi seznámení a fází realizace, je ponechána časová
prodleva, která bude sloužit k tomu, aby studenti měli čas nad návrhem
přemýšlet a výsledek byl dostatečně kvalitní.

Druhé setkání je přímo samotná realizace objektů, ostrovní dílna. Na
ostrově bude upraven prostor před bývalým klášterem Stětí sv. Jana
Křtitele, kde bude zajištěn prostor pro dílnu, prostory pro stanování,
základní hygienu a ohniště. Uchazeči se budou muset připravit na drsné
podmínky na ostrově: bude zde omezený přísun pitné vody, nebudou zde sprchy
ani wi-fi (nebude zřejmě ani elektřina), vše bude nutné si zajistit
svépomocí. Uchazečům zajistíme převoz z Davle na ostrov a zpět na pevninu,
stavební materiál a nářadí. Veškeré ostatní vybavení necháváme na
rozhodnutí uchazečů, ale předpokládáme, že si vezmou kvalitní obuv,
dostatek oblečení, plavky, pokrývku hlavy, stan a spacák, repelent a věci
na kreslení! Workshop bude zakončen vernisáží, kde předpokládáme větší
zájem místních obyvatel a vzhledem k probíhající letní sezóně i mnoha
turistů ze Sázavy.

 Co je cílem workshopu/

Cílem workshopu by měly být drobné architektonické realizace (objekty) a
umělecká díla (sochy, instalace apod.), které by měly rozvíjet
mnohavrstevnatý odkaz církevního řádu, který zde působil. Měly by se využít
prostředky současné architektury a umění k vizualizaci zaniklého světa
západoevropského civilizačního a kulturního okruhu. Tento kulturní a
historický přínos Řádu svatého Benedikta bude souhrnně mapovat připravovaná
velká výstava na Pražském hradě - Otevři zahradu rajskou. Tato dočasná
venkovní experimentální expozice bude souběžně doprovázet tuto výstavu v
Praze. Výsledky workshopu by měly sloužit především návštěvníkům ostrova,
kteří mohou zažít jeho atmosféru, kontemplovat a dozvědět se něco o
architektuře zaniklého kláštera Stětí sv. Jana Křtitele in situ. Pro
takovou návštěvu ostrova je nutné zajistit snadný a samostatný přístup lodí
k ostrovu, instalaci mapy ostrova s vyznačenými místy, informační desky a
malou instalaci (např. plakát) přímo v Davli, odkazující na akci na
ostrově.

 Pro koho je workshop určen/

Workshop je určen primárně studentům architektury, ale vzhledem k široké
paletě témat, jsou vítáni všichni ze spřátelených oborů - sochaři,
konceptuální umělci apod. Jsou vítáni i všichni ti, kteří dokáží v krátkém
čase vymyslet a hlavně zrealizovat svůj záměr. Samotné praktické dílně bude
předcházet teoretická příprava.