Utopie - město pro 10 mil.
Vytvořeno: 8. 6. 2016 od Architektura II

Vztah podoby a fungování současných sídel k prostředí, ve kterém se nachází, je jedním z klíčových problémů dnešního světa, a specifickou výzvou pro profesi architektury. Téma je součástí širšího projektu, který aplikuje modely ideálních či utopických měst ve třech extrémních kontextech: a/ v existující navržené architektonicko‐urbanistické osnově (Brasília); b/ ve spontánně vyrostlém městě s vysokou populační hustotou (HongKong/Macao); c/ ve výjimečné přírodní lokalitě (Island).