Vojtěch Tecl - vítěz Ceny časopisu ERA21 na Young Architect Award 2016
Vytvořeno: 29. 9. 2016 od Architektura II

Vojtěch Tecl z Ateliéru architektury II získal v soutěži Young Architect Award Cenu časopisu ERA21 za svůj projekt Autentické město.

Komise ocenila kvalitní prezentaci zvolené architektonické myšlenky, nikoliv v efektní grafické podobě, ale ve smyslu sdělnosti, přesvědčivosti a srozumitelnosti odborné i laické veřejnosti.

 

Zdůvodnění poroty:

Projekt by se dal považovat za antitezi k současnému pojetí městského prostoru. Dívá se na město ne jako na „prostory budov“ doplněné o „veřejné prostory“, ale jako jeden komplexní organismus propojený sítí komunikací. Jeho vnímání a chápání města je inspirativní a je návodem na změnu kvality života v historickém městě bez zbytečných stavebních zásahů. Návrh je zdviženým prstem proti současnému chápání historické kompaktní zástavby.

 

Autentické město - anotace

Zadáním práce byla reakce na vztah nově vznikající budovy UMPRUM a zbytku města. Zabýval jsem se tím, co je autentickým životem v centru Prahy. Staré Město je vnímáno jako centrum a mělo by jím být. Problém je, že se tak nechová. Centrum beru jako prostor, kde existují všichni. Vrstevnatost Starého Města, jeho logika, má pro takové fungování místo. Chci se zabývat tím, co je. Parter uspokojující jen jednu z celého spektra skupin lidí nestačí. Ale stále jsou tu jiná patra, sklepy a podkroví. Představuji si Staré Město protkané sítí ulic a průchodů nezávislých na jednom podlaží. Místa, kam se dostávají ti, co o nich vědí, místa, která motivují a jsou motivována městem. Autentický život Prahy uprostřed toho turistického.

Vítězná práce Autentické město

Vojtěch Tecl přebírá Cenu časopisu ERA21