Workshop Zbrojovka
Vytvořeno: 15. 4. 2016 od Architektura II

Workshop Zbrojovka bol spoluprácou dvoch ateliérov z

dvoch pražských škôl. Ateliéru A2 Ivana Kroupy a Jany

Moravcovej z UMPRUM a ateliéru Tomáša Novotného,

Tomáša Zmeka a Jakuba Koňatu z ČVUT.

Tento workshop prebehol vďaka iniciatíve bývalého

riaditeľa areálu zborojvky, pána Miroslava Solavu.

Študenti sa losovali do pracovných skupín, na prácu mali

5 dní, každý deň mali príležitosť na jednu konzultáciu s

vedúcimi ateliérov.

 

UMPRUM

Ivan Kroupa

Jana Moravcová

Martin Kropáč

Michaela Marešová

Jakub Wiesner

Nátália Kaňová

Vojtěch Tecl

Barbora Antošová

Barbora Hlaváčková

Igor Machata

Martin Pertl

Ondřej Vaněk

Ivana Čobejová

Dušan Štefanič

 

FA ČVUT

Tomáš Novotný

Tomáš Zmek

Jonáš Krýzl

Tomáš Gelien

Ludmila Haluzíková

Kristýna Šimíková

Mária Smetanová

Václav Pošmourný

Veronika Indrová

Barbora Ditzová

Petra Ciencialová

Kateřina Průchová

 

Adam Bažant