Young Architect Award 2018 - dvě ceny pro absolventy UMPRUM
Vytvořeno: 8. 10. 2018 od Architektura II

Hlavní cenu soutěže Young Architect Award, Titul CEMEX Young Architect Award 2018, tentokrát vyhrál absolvent Ateliéru architektury II Dušan Štefanič. Oceněn byl jeho diplomní projekt SEČOVCE (PLATFORMY). Další, kdo sklízel v soutěži úspěch je absolventka Ateliéru architektury I Alžběta Brůhová, která získala Cenu rektora TUL za školní práci SOUTĚŽ V DOBROČOVICÍCH. 

 Do soutěže bylo letos přihlášeno 49 prací a porota udělovala 5 cen.

 Projekt Dušana Štefaniče SEČOVCE (PLATFORMY) iniciuje vize pozitivních změn ve zdevastovaném městě a to jak návrhem veřejných prostranství, tak i návrhem komunitního centra se startovacími byty.  Ideový projekt proměnit své rodné město skrze architekturu přináší obci vizi pro dlouhodobé změny, které umožní propojit různorodost obyvatel a integrovat je do společného života.  Doporučujeme projekt představit městu a pokusit se, díky těmto vizím, postupnými kroky se dopracovat k aktivizaci veřejného života.


Číst více...

SOUTĚŽí V DOBROČOVICÍCH prokázala Alžběta Brůhová příkladnou práci ukazující novou roli architekta v současném světě jako aktivního hybatele změn ve městech a obcích a to nejen jako tvůrce reálné architektury. Zorganizování soutěží na malé obci na základě předchozí studie oblasti vzbuzuje naději na budoucí přeměny veřejných prostor promyšlenými a dlouhodobými vizemi. Obdiv nad projektem vzbuzuje hledání nejvhodnějšího řešení nejen zrealizování vyzvané soutěže a sestavení vhodné poroty, práce s veřejností a se zastupiteli, ale i obdiv nad vzdání se pokušení zrealizovat vlastní návrh, včetně grafiky a principu kalendáře jakožto osnovy ukazující promyšlenost akce i zpřístupnění vize vedení města a veřejnosti.

Dušan Štefanič - SEČOVCE (PLATFORMY)