Architektura III

 

Ateliér Architektura III hledá zájemce o doktorské studium

Vytvořeno: 22. 3. 2019
Výstava Galerie NIKA 

Záviš Unzeitig a Jakub Trčka: BIOPLAN

Událost: 20. 3. 2019 - 13. 4. 2019
Prezentace 

Ateliér architektury III se představil na konferenci v Kataru

Vytvořeno: 26. 2. 2019
Diskuze 

A&U talks: Výskum v dobe výpočtového navrhovania

Událost: 27. 2. 2019
Výstava ve Winternitzově vile 

Nové habitaty - nové ornamenty

Událost: 5. 2. 2019 - 10. 3. 2019
Ateliér Architektura III zve na Den otevřených dveří 

Den otevřených dveří v Ateliéru architektura III

Přijďte se podivat (nejen) k nám do ateliéru na den otevřených dveři v pátek 26.10 od 10 hodin. Budeme odpovídat na vaše otázky ohledně studia na UMPRUM a připadně konzultovat vaše domácí práce. Studenti představí svůj první dvoutydenní úkol - zkoumání a reinterpretaci práci 5 mladých architektů a designerů (Jose Sanchez, Alisa Andrasek, Marc Fornes, Roland Snooks a Gilles Retsin)

Vytvořeno: 26. 10. 2018
Acoustic Caves ve Vídni 

Výstava Acoustic Caves ve Vídni objektivem Louai Abdul Fattah

Vytvořeno: 19. 10. 2018
Výstava 

Acoustic Caves ve Vídni

Událost: 19. 8. 2018
UMPRUM na Milano Design Week 2018 

Acoustic Caves

Událost: 17. 4. 2018 - 22. 4. 2018
Výstava 

Ateliér architektury III ve Winternitzove vile

Vytvořeno: 4. 2. 2018

V současnosti je problematické pojmenovat oblast, ve které výpočetní technologie nehrají podstatnou roli, a architektonické navrhování není výjimkou. Počítače ovlivňují všechna stádia architektonické tvorby, od návrhu přes optimalizaci po výrobu. Vývoj výpočetních technologií a digitalizace architektonických nástrojů radikálně ovlivnily architektonickou praxi a architektonický výzkum. Soustředění procesu návrhu, analýzy, simulace a fabrikace do společné sdílené digitální platformy nabízí potenciál silnější zpětné vazby, efektivnější spolupráci a tedy inovativnější a kreativnější architektonické řešení. Nové technologie navrhování a výroby proměňují podobu disciplíny a vyžadují větší roli pro experiment, testování, prototypizaci a vývoj. Táto proměna vyzdvihuje roli architektonického výzkumu, který již není představitelný v izolaci, ale má být propojen s dalšími humanitními, přírodními a technickými obory.  Architektonický výzkum ve věku výpočetního navrhování je multidisciplinární, systematické a kreativní hledání procesů, materiálů a geometrii, a jeho výsledkem je architektura, která vychází z interakce toků hmoty, energie a informace.

První změnou paradigmatu, kterou přinesla digitalizace v oblasti architektonického navrhování, byla možnost pracovat s komplexními geometriemi, zaznamenávat, předávat a materializovat organické tvary a rozšířit notační charakter architektonického záznamu o nové virtuální trojrozměrné modely. Architektonický výzkum a avantgardní praxe na přelomu století se dá po formální stránce popsat jako architektura spline křivek, dle matematického záznamu volných křivek, který architekti převzali z automobilního a leteckého průmyslu. Současná dostupnost informačních kapacit a výpočetních výkonů přináší další změnu paradigmatu, kdy notace ani jiné způsoby komprese informace nejsou nutné. Táto změna již ovlivňuje průmysl a její implementace v architektuře je zásadním směrem současného architektonického výzkumu, jež můžeme pozorovat jak na předních akademických platformách, tak i v mezinárodní architektonické praxi.

kontakt
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
m. č. 106c 
imrich.vasko@vsup.cz

vedoucí ateliéru 
prof. ak. arch. Imrich Vaško


asistent ateliéru
MgA. Shota Tsikoliya, M.Sc., Ph.D.
shota.tsikoliya@vsup.cz

 

Video-tutoriály ke skriptování v Grasshopper a Rhinoceros poskytují Rese Arch a Jan Pernecký


konzultační hodiny
po, 14:00 - 16:30, čt  09:00 - 12:00, krátká konzultace adeptů možná po předchozí domluvě


Číst více...

Semestrální zadání (zs 2016)

Cyber-physical: Architecture 4.0
Fourth industrial revolution is happening and changing the modes of production as well as the ways of living. During the semestre we will try to research how these changes are affecting the architecture.

Proposed subtopics (to be further specified later on)
1. Artificial neural networks and architecture.
In this subtopic we will look into possibilities and potential, techniques and applications of ANN in relation to architecture and design. Willingness to go into serious scripting is necessary.

2. Man-machine environment
Communication between humans and computarised, digitised and possibly AI environment. Man-machine environment as a habitable space, as a mode of production, as a mode of design.

3. Cyberphysical modes of production
Networking, drones, robots etc

4. Augmented reality
Architecture in between the digital and physical world, digital augmentation of physical objects

5. Kinetic architecture, soft robotics