Architektura III

UMPRUM na Milano Design Week 2018 

Acoustic Caves

Událost: 17. 4. 2018 - 22. 4. 2018
Výstava 

Ateliér Architektura III ve Winternitzove vile

Vytvořeno: 4. 2. 2018
Výstava 

Artsemestr v ateliéru Architektura III

Vytvořeno: 4. 2. 2018
Workshop 

Backpropagation

Událost: 30. 10. 2017
 

Den otevřených dveří Architektura III

Událost: 26. 10. 2017
Konference 

Místo města

Událost: 13. 10. 2017
Výstava v Galerii UM! 

Akademické platformy výpočetního navrhování

Událost: 5. 9. 2017 - 7. 10. 2017
Diplomy v ateliéru Architektura III 

Město 4.0

Vytvořeno: 16. 6. 2017
Artsemestr 

Klauzury v ateliéru Architektura III

Vytvořeno: 16. 6. 2017
Gratulujeme 

Jan Adamus - vítěz v soutěži o revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě

Vytvořeno: 12. 4. 2017

V současnosti je problematické pojmenovat oblast, ve které výpočetní technologie nehrají podstatnou roli, a architektonické navrhování není výjimkou. Počítače ovlivňují všechna stádia architektonické tvorby, od návrhu přes optimalizaci po výrobu. Vývoj výpočetních technologií a digitalizace architektonických nástrojů radikálně ovlivnily architektonickou praxi a architektonický výzkum. Soustředění procesu návrhu, analýzy, simulace a fabrikace do společné sdílené digitální platformy nabízí potenciál silnější zpětné vazby, efektivnější spolupráci a tedy inovativnější a kreativnější architektonické řešení. Nové technologie navrhování a výroby proměňují podobu disciplíny a vyžadují větší roli pro experiment, testování, prototypizaci a vývoj. Táto proměna vyzdvihuje roli architektonického výzkumu, který již není představitelný v izolaci, ale má být propojen s dalšími humanitními, přírodními a technickými obory.  Architektonický výzkum ve věku výpočetního navrhování je multidisciplinární, systematické a kreativní hledání procesů, materiálů a geometrii, a jeho výsledkem je architektura, která vychází z interakce toků hmoty, energie a informace.

První změnou paradigmatu, kterou přinesla digitalizace v oblasti architektonického navrhování, byla možnost pracovat s komplexními geometriemi, zaznamenávat, předávat a materializovat organické tvary a rozšířit notační charakter architektonického záznamu o nové virtuální trojrozměrné modely. Architektonický výzkum a avantgardní praxe na přelomu století se dá po formální stránce popsat jako architektura spline křivek, dle matematického záznamu volných křivek, který architekti převzali z automobilního a leteckého průmyslu. Současná dostupnost informačních kapacit a výpočetních výkonů přináší další změnu paradigmatu, kdy notace ani jiné způsoby komprese informace nejsou nutné. Táto změna již ovlivňuje průmysl a její implementace v architektuře je zásadním směrem současného architektonického výzkumu, jež můžeme pozorovat jak na předních akademických platformách, tak i v mezinárodní architektonické praxi.

kontakt
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
m. č. 106c 
imrich.vasko@vsup.cz

vedoucí ateliéru 
prof. ak. arch. Imrich Vaško


asistent ateliéru
MgA. Shota Tsikoliya, M.Sc., Ph.D.
shota.tsikoliya@vsup.cz

 

Video-tutoriály ke skriptování v Grasshopper a Rhinoceros poskytují Rese Arch a Jan Pernecký


konzultační hodiny
po, 14:00 - 16:30, čt  09:00 - 12:00, krátká konzultace adeptů možná po předchozí domluvě


Číst více...

Semestrální zadání (zs 2016)

Cyber-physical: Architecture 4.0
Fourth industrial revolution is happening and changing the modes of production as well as the ways of living. During the semestre we will try to research how these changes are affecting the architecture.

Proposed subtopics (to be further specified later on)
1. Artificial neural networks and architecture.
In this subtopic we will look into possibilities and potential, techniques and applications of ANN in relation to architecture and design. Willingness to go into serious scripting is necessary.

2. Man-machine environment
Communication between humans and computarised, digitised and possibly AI environment. Man-machine environment as a habitable space, as a mode of production, as a mode of design.

3. Cyberphysical modes of production
Networking, drones, robots etc

4. Augmented reality
Architecture in between the digital and physical world, digital augmentation of physical objects

5. Kinetic architecture, soft robotics