Architektura III

Výstava 

Architektura ko-inovace

Událost: 12. 3. 2020 - 22. 3. 2020
 

Ateliér architektury III prezentuje projekty ve Vídni

Vytvořeno: 12. 12. 2019
Workshop 

Workshop Ateliéru architektury III na Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

Vytvořeno: 7. 10. 2019
Úspěšná realizace 

Realizace Ateliéru architektury III v Bratislavě

Vytvořeno: 13. 8. 2019
Klauzury v ateliéru Architektura III 

Ornamenty post-antropocénu

Vytvořeno: 15. 7. 2019
 

Ateliér Architektura III hledá zájemce o doktorské studium

Vytvořeno: 22. 3. 2019
Výstava Galerie NIKA 

Záviš Unzeitig a Jakub Trčka: BIOPLAN

Událost: 20. 3. 2019 - 13. 4. 2019

V současnosti je problematické pojmenovat oblast, ve které výpočetní technologie nehrají podstatnou roli, a architektonické navrhování není výjimkou. Počítače ovlivňují všechna stádia architektonické tvorby, od návrhu přes optimalizaci po výrobu. Vývoj výpočetních technologií a digitalizace architektonických nástrojů radikálně ovlivnily architektonickou praxi a architektonický výzkum. Soustředění procesu návrhu, analýzy, simulace a fabrikace do společné sdílené digitální platformy nabízí potenciál silnější zpětné vazby, efektivnější spolupráci a tedy inovativnější a kreativnější architektonické řešení. Nové technologie navrhování a výroby proměňují podobu disciplíny a vyžadují větší roli pro experiment, testování, prototypizaci a vývoj. Táto proměna vyzdvihuje roli architektonického výzkumu, který již není představitelný v izolaci, ale má být propojen s dalšími humanitními, přírodními a technickými obory.  Architektonický výzkum ve věku výpočetního navrhování je multidisciplinární, systematické a kreativní hledání procesů, materiálů a geometrii, a jeho výsledkem je architektura, která vychází z interakce toků hmoty, energie a informace.

První změnou paradigmatu, kterou přinesla digitalizace v oblasti architektonického navrhování, byla možnost pracovat s komplexními geometriemi, zaznamenávat, předávat a materializovat organické tvary a rozšířit notační charakter architektonického záznamu o nové virtuální trojrozměrné modely. Architektonický výzkum a avantgardní praxe na přelomu století se dá po formální stránce popsat jako architektura spline křivek, dle matematického záznamu volných křivek, který architekti převzali z automobilního a leteckého průmyslu. Současná dostupnost informačních kapacit a výpočetních výkonů přináší další změnu paradigmatu, kdy notace ani jiné způsoby komprese informace nejsou nutné. Táto změna již ovlivňuje průmysl a její implementace v architektuře je zásadním směrem současného architektonického výzkumu, jež můžeme pozorovat jak na předních akademických platformách, tak i v mezinárodní architektonické praxi.

kontakt
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
m. č. 106c 
imrich.vasko@vsup.cz

vedoucí ateliéru 
prof. ak. arch. Imrich Vaško


asistent ateliéru
MgA. Shota Tsikoliya, M.Sc., Ph.D.
shota.tsikoliya@vsup.cz

 

Video-tutoriály ke skriptování v Grasshopper a Rhinoceros poskytují Rese Arch a Jan Pernecký


konzultační hodiny
po, 14:00 - 16:30, čt  09:00 - 12:00, krátká konzultace adeptů možná po předchozí domluvě


Číst více...