A&U talks: Výskum v dobe výpočtového navrhovania
Vytvořeno: 13. 2. 2019 od Architektura III

A&U talks: Výskum v dobe výpočtového navrhovania

 

27. 2. 2019 od 19.00 hodin
galerie VI PER, Vítkova 2, Praha 8

 

K příležitosti vydání časopisu Architektúra & urbanizmus se v galerii VI PER koná diskuse s editory jeho aktuálního čísla - Imrichem Vaškem a Shotou Tsikoliyou, kteří vedou Ateliér Architektury III na pražské UMPRUM a věnují se výpočetnímu navrhování.

 

Aktuálne vydanie časopisu Architektúra & urbanizmus mapuje vplyvy výpočtových technológii a digitalizácie architektonických nástrojov na súčasnú architektonickú prax a výskum (nielen) v strednej Európe.  Editori čísla Imro Vaško a Shota Tsikoliya v predstavia spektrum výskumov a projektov, ktoré sa nezameriavajú len na možnosti použitia výpočtových nástrojov, ale ktoré by bez nich vôbec nemohli vzniknúť, či by prinajmenšom vyzerali úplne inak. V diskusii so šéfredaktorkou časopisu Henrietou Moravčíkovou  sa pokúsia objasniť, ako súčasné poňatie sveta, ako otvoreného dynamického systému, mení architektonické uvažovanie. Dotknú sa otázok, ako napríklad, čo znamenajú v dnešnom architektonickom výskume a praxi otvorené systémy, mäkké systémy, generatívne procesy či bottom-up metódy a aký je ich potenciál pre rozšírenie poznania a riešenia reálnych výziev nášho sveta. 

Hostia:

Imrich Vaško  vedie ateliér A III na VŠUP v Prahe. Po návrate z Fulbright Scholarship na Yale University založil na VŠVU v Bratislave Laboratórium architektúry. Pôsobil ako hosťujúci profesor na Rhode Island School of Design. Prednášal a bol kritikom na Columbia University, Pratt Institute, RICE, Cornell University, CCNY, Universität für angewandte Kunst a Akademie der bildenden Künste vo Viedni. Spoluorganizoval medzinárodné architektonické podujatia s Danielom Libeskindom, Gregom Lynnom, Monikou Mitášovou, Marianom Zervanom a mnohými ďalšími. Spolupracoval s Janom Taborom a Wolf D. Prixom na projekte WI:BRA. Venuje sa konceptuálnej a vizionárskej architektúre, urbanizmu, inštaláciám a zaoberá sa tendenciami stredoeurópskej architektúry a paralelného modernizmu.

Shota Tsikoliya pôsobí ako odborný asistent v štúdiu A III a v rámci medzinárodného programu CIEE prednáša Science, Engineering Technology in the Global Architectural Design. vyštudoval Univerzitu v Stuttgarte a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Prahe. Je spoluzakladateľom architektonického ateliéru Collarch. Vedie a spoluorganizuje rôzne workshopy zamerané na inovatívne technológie v architektúre. Je editorom aktuálne vydanej publikácie Akademické platformy výpočetního navrhování kde porovnáva výsledky pražských ateliérov MOLAB na FA ČVUT a A III na VŠUP s výskumnými platformami európskych architektonických škôl. V rámci medzinárodného programu CIEE vedie ateliér Global Architectural Design na ARCHIP v Prahe.

Henrieta Moravčíková hlavná redaktorka časopisu Architektúra & Urbanizmus, vedúca Oddelenia architektúry Historického ústavu SAV v Bratislave. Pôsobí ako profesorka pre dejiny a teóriu architektúry na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Je predsedníčka slovenskej pracovnej skupiny DOCOMOMO zaoberajúcej sa výskumom a ochranou dedičstva moderného hnutie. Je autorkou radu knižných a časopiseckých publikácii vydaných doma a v zahraničí ako Architektúra Slovenska v 20. storočí, Bratislava atlas sídlisk, či Architekt Friedrich Weinwurm.  Venuje sa teórii, histórii a kritike architektúry.

Časopis Architektúra & urbanizmus jediným vedeckým časopisom v Čechách a na Slovensku registrovaný v prestížnej vedeckej databáze Current contens. Zameriava sa na teóriu, históriu, filozofiu a kultúru architektúry a urbanizmu v 20. a 21. storočí. Zaoberá sa vzťahom architektúry a urbanizmu k umeniu, technike a k životnému prostrediu. Publikuje výsledky sociológie a psychológie architektúry a urbanizmu, sociálnej ekológie, výsledky výskumov z oblasti techniky prostredia a z iných disciplín, ktoré prispievajú k rozvoju teoretického poznania v architektúre a urbanizme. Publikuje príspevky o výučbe architektúry a urbanizmu, recenzie odborných kníh, ako aj informácie a správy o dôležitých vedeckých a umeleckých podujatiach. Časopis Architektúra & urbanizmus vydáva Oddelenie architektúry Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave v spolupráci s Ústavom dějin umění Akademie věd  Českej republiky.

A&U talks: diskusný formát Oddelenia architektúry Historického ústavu SAV, ktorý prostredníctvom pozvaných domácich a zahraničných hostí predstaví širokej verejnosti aktuálne výskumy publikované na stránkach časopisu Architektúra & urbanizmus.

Hostia: Imrich Vaško, Shota Tsikoliya

Moderuje: Henrieta Moravčíková