A3 Digital Landscape
Vytvořeno: 9. 9. 2015 od Architektura III

Landscape Festival Praha 2015 hostí mimo jiné i výstavu studentů Ateliéru architektura III "A3 Digital Landscape". Studenti zde představují tektonické projekty, testující krajiny povrchů a struktur urbánních typologií, rastrů a sítí.

Výstavu můžete navštívit denně od 12 do 20 hodin na Nákladovém nádraží Žižkov až do 27. 9. 2015.