Acoustic Caves ve Vídni
Vytvořeno: 29. 6. 2018 od Architektura III

UMPRUM na Milano Design Week 2018 

Acoustic Caves

Vytvořeno: 29. 6. 2018

Acoustic Caves

Výstava projektu Ateliéru architektury III ve Vídni.

18. 7. – 19. 8. 2018

České centrum Vídeň
Herrengasse 17, Vídeň

 

Architektura, která překračuje vžité koncepty. Tak by se dal nazvat dlouhodobý výzkumný projekt Ateliéru architektury III Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) Acoustic Caves, jehož výsledky budou k vidění na stejnojmenné výstavě v Českém centru Vídeň.

Projekt je místem pro inkubaci nových forem architektury a nových přístupů v tomto oboru. Testuje vztahy mezi designem, objektem, prostorem a architekturou a zároveň zkoumá jejich limity. K tomu všemu využívá výpočetní navrhování.
Projekt Acoustic Caves hledá odpovědi na otázky, jakým způsobem můžeme v době radikálních kulturních a technologických změn paradigmatu Průmyslu 4.0 navrhovat a z jakých materiálů realizovat jeho architekturu”, upřesňují autoři výstavy prof. Imrich Vaško a Shota Tsikolyia

Výsledky práce studentů UMPRUM pod vedením prof. Imricha Vaška a Shoty Tsikoliy byly již k vidění na výstavě na Milano Design Week na jaře 2018. Na současné výstavě ve Vídni se představí výběr čtyř nejnosnějších exponátů.

Hlavní dominantou bude experimentální pavilon CoEx – Controlled Expansion, který opět tvoří centrální prvek výstavy. Je to objekt sestavený z více než 200 segmentů a vytváří vícerozměrný prostor pro rozjímání, komunikaci, nebo pozorování. Jeho autory jsou David Kovařík, Veronika Miškovičová, Ivan Olontsev, Mai Minh Thanh a Záviš Unzeitig. Nebudou chybět ani sedací objekty SoFa – Soft Fabrication Daniela Svitáka, které doplňovaly milánskou instalaci. Díky tomu, že si návštěvníci mohli vyzkoušet i jejich pohodlí, patřily k jednomu z nejoblíbenějších exponátů. Philharmonic Cave, 3D tisk Štěpána Krahulce a Vojtěcha Kordovského, vychází z typologie jeskyně. Podnětem k jeho vytvoření byla plánovaná nová stavba budovy filharmonie v Londýně. Cellular Structures Jana Adamuse, Ondřeje Pokoje, Eleanory Orlandi, Ivana Olontseva a Martina Kotoula pracuje s různě sestavitelnými komponenty, které tvoří jakousi stavebnici nepočitatelným množstvím variací.  

Výstava bude k vidění v České centru Vídeň až do 19. srpna.

 

 

Autoři výstavy: prof. Imrich Vaško, Shota Tsikolyia, David Kovařík
Vystavující: studenti Ateliéru architektury III UMPRUM
Fotografie: Peter Kolárčik
Grafika: Matúš Buranovský
Organizace výstavy: David Kovařík (UMPRUM), Anežka Jabůrková (České centrum ve Vídni)