Ateliér architektury III na Designbloku 2020
Vytvořeno: 8. 10. 2020 od Architektura III

Ateliér architektury III na Designbloku 2020
Hacking The Nature: Permascapes: Nový ekologický design přírody


7. 10. – 11. 10. 2020

 Openstudio, Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5
sektor A214, 2. patro

Ateliér architektury III ve své expozici Hacking The Nature: Permascapes: Nový ekologický design přírody reaguje na aktuální environmentální krizi. Vybrané projekty budou prezentovat studentské vize designu nových ekosystémů v různých měřítkách, zaměřené na aktuální problémy, témata či fenomény v kontextu Nové ekologie přírody.  Instalace a projekty mají ambici představit možnosti funkční implementace organické krajiny v rámci nových prostorových kompozic. Hledají symbiózu mezi přírodním a technickým a hledají tak novou biodiverzitu.

Představuje zde tři projekty - Microflows, který pracuje s fenoménem řas jako fotosyntetických organismů v souvislosti se ztrátou zeleně v městském prostředí a s tím související zvýšenou produkcí CO2 a jejím dopadem na sníženou kvalitu veřejného prostoru; Don´t be Dam(n), který je vizí harmonické krajiny,
kde se voda, příroda a architektura vzájemně doplňují a Collapsing Waves, jež adaptuje algoritmus Wave Function Collapse pro účely architektury a materializuje big data cloudy do agregátů diskrétních prvků.

Microflows

Technologický rozmach naší doby je často spojený s úbytkem „přírodního“ na úkor „technologického“. Zároveň se otevírá otázka mezidruhové spolupráce, či snaha o vytvoření koaktivního prostoru, v němž jednotlivé druhy pracují společně či nezávisle na sobě; prostoru umožňujícího synergii člověka, technologie a organického růstu přírody. Je možné takový prostor vytvořit? A pokud ano, jaký je vztah jednotlivých subjektů tohoto systému?


Číst více...

Collapsing Waves

V uplynulých letech jsme hledali způsoby generování velkých dat použitelných pro architekturu a design. Už víme, jak popsat prostor informacemi. Jak ale transformovat tato data na objekty z reálného světa? Vyvinuli jsme proto metodu, která umožňuje využívat prefabrikaci a digitální fabrikaci (například 3D tisk, laserové řezání nebo robotickou manipulaci) při stavbě mnohoprvkových sestav, které zachovávají tektonickou logiku, přestože dosahují bezprecedentní komplikovanosti.


Číst více...

Don´t be Dam(n)

Zemědělství a obecně péče o krajinu a půdu jsou v současné době důležitá témata k zamyšlení. Spodní voda mizí, potýkáme se s enormními suchy a vlnami veder. Po světě hoří obrovská území lesů. Dostali jsme se do doby, kterou jsme znali jen z knih nebo filmových pláten (Kalifornie 2020 vs. Bladerunner 2049). Nepřetržitá úzkost, která nás provází kvůli uvědomění si událostí (a nejen klimatických), nás nutí ptát se, kam zkusit vykročit a kudy pokračovat dále. Jak můžeme jako architekti/umělci přispět do diskuze o možné podobě globálního bytí?
O

 


Číst více...