Bienále experimentální architektury
Vytvořeno: 26. 4. 2013 od Architektura III

Výstava
Galerie Jaroslava Fragnera, 26/4-26/5/2013

Sympozium
Kino Světozor, 22/5/2013

Pořadatelé
Galerie Jaroslava Fragnera
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Bienále se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Praha bývala v minulosti jedním z významných center avantgardy, průsečíkem architektonických hnutí, směrů a tendencí. Během minulého století proběhlo mnoho změn, od pádu monarchie až po národní diverzifikaci a rozrůznění kulturních ostrovů, a stranou nezůstala ani středoevropská architektura. Kulturní propojení Berlína, Prahy a Vídně zesláblo. Vznikla nová Praha vymezující se vůči okolním trendům a nová Vídeň posilující svou globální propojenost. Zatímco rakouská architektura  se stala nejen exportérem nových utopií, ale též transatlantickým importérem nových tendencí, česká postupně rezignovala na internacionální ambice a zmrazila své akademické prostředí. Slovenská tvorba mezi těmito dvěma sousedícími světy osciluje. Iniciativa prvního Bienále experimentální architektury  v Praze si klade za cíl oživení zájmu o architektonické uvažování překračující uzavřené hranice lokálních hodnoticích kritérií.  Představuje ateliéry, jež vznikly v posledních dekádách transformací modernistických škol analogové architektury  na akademické prostředí zaobírající se experimentálními a asociativními metodami digitálního navrhování „computer aided design" za pomoci kombinovaných a nových technologií výroby.

VÝSTAVA

Ve čtvrtek 25. dubna  bude za přítomnosti rektora vídeňské die Angewandte Geralda Basta  a rektora pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové Jindřicha Smetany v pražské Galerii Jaroslava Fragnera zahájena výstava studentských projektů vyzvaných akademických ateliérů v ČR (ateliér Imrich Vaška a Martina Gsandtnera, Miloše Floriána a Lukáše Kurilly), na Slovensku (Peter Stec) a v Rakousku (Zaha Hadid, Patrik Schumacher, Hani Rashid, Greg Lynn, Klaus Bollinger, Reiner Zettl, Hernan Diaz Alonso, Marjan Colletti). Výstava potrvá až do 26. května.

SYMPOZIUM

O necelý měsíc později 22. května se v kině Světozor uskutečníElastické sympozium - dvanáctihodinový maraton prezentací vystavujících studentů (Visual Manual) a přednášek architektů vedoucích tyto ateliéry (potvrzena účast: Klaus Bollinger, Greg Lynn, Hani Rashid, Reiner Zettl, ostatní profesoři v jednání).Sympozium bude moderované kurátory výstavy a Monikou Mitášovou. Informace o rezervacích budou později zveřejněny na webu a facebooku galerie.


Číst více...