Realizace Ateliéru architektury III v Bratislavě
Vytvořeno: 13. 8. 2019 od Architektura III

V roce 2016 proběhla architektonická soutěž na střešní pavilon v bytovém komplexu Čerešně v Bratislavě. Velký úspěch zde sklidily návrhy studentů Ateliéru architektury III UMPRUM. Vítězný návrh Jana Kovaříčka byl nyní úspěšně realizován.

 Studenti měli za úkol zpracovat co nejzajímavjší architektonický a konstrukčně jednoduše realizovatelný návrh volnočasového exteriérového pavilonu. Pavilon měl být využitelný pro všechny z bytového komplexu Čerešne a jeho součástí měly být ikony Čerešní.

Z 22 přihlášených návrhů studentů českých a slovenských vysokých škol porota vybrala 4 vítězné návrhy, všechny od studentů Ateliéru architektury III, který vedou Imrich Vaško a Shota Tsikolyia. K realizaci byl nakonec vybrán návrh bývalého studenta ateliéru Jana Kováříčka, který momentálně dokončuje své studium na vídeňské Angewandte. Jeho projekt byl dále upraven ve spolupráci s vedoucími Ateliéru architektury III a architektonickým studiem  COLLARCH. Objekt na střeše bytového komplexu představuje abstraktní strukturu, jejíž kovové povrchy vytvářejí komplexní hru světla a stínu. Se změnou místa pohledu kolemjdoucího pozorovatele struktura dostává zdánlivě kinetický charakter. Návrh odkazuje na “follies” architektury Bernarda Tschumi a transparentní Serpentine Pavilion od Toyo Ito.