Cena architektonické veřejnosti GROHE pro Collarch
Vytvořeno: 8. 11. 2021 od Architektura III

 

Cena architektonické veřejnosti GROHE pro Collarch

 

Studio Collarch, které tvoří absolvent a asistent Ateliéru architektury III Shota Tsikoliya a absolvent Ateliéru architektury II UMPRUM Ondřej Janků, získalo Cenu architektonické veřejnosti GROHE na Grand Prix Architektů festival. Oceněna byla kavárna z recyklovaných lodních kontejnerů na Ortenově náměstí v Praze.

 Architekto Shota Tsikoliya a Ondřej Janků navrhli a zrealizovali dočasnou stavbu kavárny, která svou estetikou odkazuje k historii Holešovic. Obsahem navazuje na současné proměny této čtvrti. Hrubá skořápka skrývá příjemnou městskou kavárnu s velkoplošným prosklením do okolí.

 Dva lodní kontejnery, umístěny paralelně s hlavní ulicí, tvoří optickou a zvukovou clonou pro klidné posezení v parku. Třetí kontejner, je posazen našikmo na zbylé dva. Vznikají tak dvě terasy s výhledem a hmota kontejneru se stává jasným prvkem viditelným z hlavních přístupových os.

 Střídmá barevná paleta a průmyslové materiály jsou v interiéru akcentováno precizně zpracovaným, atypickým detailem. Návštěvník se nachází v průsečíku dvou realit: hrubého průmyslového produktu a boutique-café. Stavba symbolizuje ducha Holešovic. Stojí, stejně jako jejich zromantizované industriální dědictví, na hranici odmítání (starší generací) a objímání (mladší generací). Dialog názorů. Nosný pilíř specifického výrazu této městské čtvrti.