Jan Adamus

Zařazení / Funkce
Architektura III / Student
Studium probíhající
ateliér Architektura III, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), 3. ročník