Jan Pernecký spoluautor výstavy v MAK ve Vídni
Vytvořeno: 5. 3. 2020 od Architektura III

Jan Pernecký a Human by Design

4. 3. – 5. 4. 2020
MAK – Muzeum užitého umění , Vídeň, Rakousko

 

Doktorand Ateliéru architektury III Jan Pernecký byl hlavním architektem a realizátorem výstavy Human by Design v Muzeu užitého umění ve Vídni.

Inovativní výstavu věnovanou udržitelnému designu Human by Design připravilo Slovenské centrum designu. Druhou zastávkou této putovní výstavy se stal vídeňský MAK. Svou premiéru měl projekt v bratislavské galerii Slovenského centra designu Satelit.

Výstava reaguje na potřebu změny v přístupu a filozofii tvorby designu, zodpovědnosti vůči přírodě a lidem. Představí se na ní návrhy a řešení, které vyjadřují touhu po změně a udržitelnosti. Přináší kritický pohled a příklady řešení z praxe, demonstruje způsoby uvažování mladé generace designérů  a teoretiků.

O prostorový koncept a architekturu výstavního systému a celkovou realizaci výstavy se postaralo studio Subdigital, jehož členem je i Jan Pernecký z Ateliéru architektury III. Autoři při tvorbě pracovali s rozvíjením myšlenky modularity, znovupoužitelnosti a nové estetiky výpočetního navrhování. Architektura výstavy, stejně jako vystavené objekty, představuje jedno z aktuálních témat přístupů k designu.