Konzultace od 15.00 do 17.00 hodin
Vytvořeno: 16. 11. 2013 od Architektura III

Ateliér A3

Konzultace uchadzečů o studium

Den otevřených dveří Ateliéru A3 se koná 17. listopadu 2013 od 10.00 do 17.00 hodin. Od 15.00 do 17.00 bude možná konzultace k příjímacím zkouškám a domácích prací.