SS_2016_Short Task__Gone with the wind:Architecutre of erosion__co-operate with Barbora Indrakova <Autodesk Maya>

Ceresne_Slovakia_Pavilion_competition_2016 <Autodesk Maya>

SS_2014_MoMA_PS1_Co-operate_with_Tadeas_Klaban<Rhino, Grasshopper>

WS_2013/14_Vertical_Factory_Co-operate_with_Daniel_Marko_and_Jan_Drzka<Autodesk Maya, Rhino>

Maya_Muybridge_Workshop_WS2013 <Autodesk Maya>

Martin Kotoul

Zařazení / Funkce
Architektura III / Student
Studium probíhající
ateliér Architektura III, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), 6. ročník