Místo města
Vytvořeno: 13. 10. 2017 od Architektura III

Roboti a příroda

Výpočetní navrhování UMPRUM Ateliéru AIII
Shota Tsikoliya, David Kovařík

 

Přednáška představí současné aktuální tendence vývoje architektonického navrhování v architektuře doby nové průmyslové revoluce 4.0. Vývoj výpočetních technologií a digitalizace architektonických nástrojů radikálně ovlivnily architektonickou praxi a architektonický výzkum. Výpočetní navrhování umožňuje vytvoření záznamů proměnlivých geometrií, kooperaci s jinými disciplínami a přímé napojení na proces fabrikace. Soustředění procesu od návrhu po realizaci do společné sdílené digitální platformy nabízí potenciál silnější zpětné vazby, efektivnější spolupráci a tedy lepší, inovativnější a kreativnější architektonické řešení. Akademické platformy výpočetního navrhování (také název výstavy aktuálne prezentované do 7.10. 2017 v Galerii UM) se staly místem předávaní potřebných profesních znalostí a know-how, ale i jedinečným prostředím pro výzkum a inovaci. Nové technologie navrhování a výroby vyžaduji větší prostor pro experiment, vývoj, testování a prototypizaci. Stále více jsou tedy využívány možnosti výpočetního navrhování a nových technologií ve spolupráci s dalšími vědeckými obory a technologickým výzkumem.