NEW YORK / GALLERY OF MODERN ART
Vytvořeno: 2. 10. 2012 od Architektura III

Výstava

4.10. - 21.10.2012
Výstava v Galerii Jaroslava Fragnera

Betlémské náměstí 5a, Praha 1

Výstava Galerie moderního umění v New Yorku v GJF v Praze je  prezentací pedagogického procesu nového ateliéru LabArch A3 na VŠUP, který od podzimu 2011 vedou prof. akad. arch. Imrich Vaško a  MgA. Martin Gsandtner, M.Sc. 

Záměrem akademického zkoumání architektury ve změněných reáliích současné informační společnosti je obsahové, formální a metodologické testování disciplíny v celém jejím návrhovém procesu. Šest vybraných studentských projektů prezentuje aplikaci strukturovaných - digitálních a technologických produkčních metod navrhování - od transkripcí abstraktních geometrií nanostruktur po architektonické interpretace Galerie moderního umění v New Yorku - jako manifest změněný paradigmatem architektury 21. století. Pokusným teritoriem výzkumu ateliéru A3 na VŠUP se stala původní parcela architektonického manifestu 20. století - Guggenheimovo muzeum od F. L. Wrighta. 

Vystavující studenti: Jana Hejlová, Tadeáš Klaban, Jakub Lukeš, ShotaTsikoliya, David Kovařík a Veronika Kopecká


Číst více...