On-line v Ateliéru architektury III
Vytvořeno: 5. 10. 2020 od Architektura III

On-line konzultace v Ateliéru architektury III

středa 21. 10. 2020
15 - 16 hodin
Konzultace proběhnou hromadně přes MS Teams.
Pro připojení ke konzultacím prosím použijte odkaz: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae42fcf02b08944d68f24759eaebae4b7%40thread.tacv2/conversations?groupId=138fbf71-cc3e-4039-9144-975bcf5df71d&tenantId=f3e1dd0b-24f0-4fd4-9204-502ac7910945

Kontakt pro další informace: stsiko@vsup.cz

Den otevřených dveří UMPRUM
ON-LINE
19. - 22. 10. 2020
on-line konzultace, videokonference, videa a řada dalších užitečných informací

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze pořádá tentokrát Den otevřených dveří on-line. Zájemci mohou využít on-line konzultace s vyučujícími, zhlédnout informační videa a sledovat přehledný souhrn informací na webu UMPRUM.