Ornamenty post-antropocénu
Vytvořeno: 15. 7. 2019 od Architektura III

Hladké povrchy a prosklené fasády reprezentují výzvy modernistické architektury, architektury bez ornamentu a architektura rentgenového záření, jak ji definuje Beatriz Colomina.Tato architektura nyní čelí výzvám post-antropocénu. Budovy, jež neužívají lidi ale strojea jejichž hlavním účelem je vyrábět, sdílet, reorganizovat nebo skladovat - architektura bez denního světla, fasády bez oken, podlahy bez schodů. Jak architekti reagují na vznikající výzvy nové éry a prostředí, ve kterém se nacházejí? Výstava představí dosud odmítané ornamenty jako integrovanou součást několika konstrukčních řešení navržených stroji nebo pro stroje.

 

Budovy bez lidí

 

Dan Sviták, Ivan Olontsev, Tomáš Růžička,

Tamara Salajová, Záviš Unzeitig, Adam Angelov,

Vojtěch Kordovský

Malin Hilding

Frida Block, Shervin Peyghambari

 

Budovy bez lidí jsou již nedílnou součástí našich měst, často však nejsou součástí jejich architektonického řešení. Předkládané projekty nahrazují 5 ikonických budov nebo skladovacích budov z 20. století s typologiemi 21. století, jako jsou datová centra, servery, logistické uzly nebo robotickévýrobny, v nichž jsou lidé nevítanými a nebezpečnými hosty.

 

MaterialMoods:

 

Petra Garajová, Marketa Osifová, Adam Varga

 

Projekt zkoumá přirozené chování materiálů a možnosti jeho organizace. Středobodem projektu je syntéza robotické výroby a nepředvídatelného chování materiálu. Výstupem projektu je vývoj struktur z kompozitů na bázi uhlíkových vláken a expandující se pěny.

 

Platformy diferenciálního růstu:

 

Petra Sochůrková

 

Návrh založený na algoritmickém růstu geometrií představuje trojrozměrné ornamenty optimalizované pro automatizovanou či robotickou výrobu. Vystavené betonové prvky jsou konečnými výřezy nekonečnýchstruktur.