Photosynthetic Landscapes k vidění v Galerii Jaroslava Fragnera
Vytvořeno: 28. 8. 2020 od Architektura III

Estetika udržitelné architektury

30. 7. - 22. 9. 2020

Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5, Praha 1
Otevřeno: 11- 19 hodin

Doprovodný program: 15. 9. od 18 hodin
 - prohlídka výstavy a instalace, prezentace akademických projektů experimentální architektury, debata

 

Projekt týmu studentů UMPRUM se stal součástí mezinárodní výstavy Estetika udržitelné architektury v Galerii Jaroslava Fragnera. Autorkou projektu, který reaguje na úbytek zeleně v urbánním prostředí je doktorandka Veronika Miškovičová s týmem studentů Ateliéru architektury III.

 Photosynthetic landscapes reaguje na technoligizaci přírody a úbytek zeleně v krajině. Technologický rozmach současnosti nám otevírá stále naléhavější otázku rekultivace přírody, snižování uhlíkových emisí a produkce kyslíku. Projekt hledá možnosti synergie přírody a technologie v urbánním prostředí – technologizovaná krajina kultur mikrořas je součástí modulárního systému prototypu, který funguje jako fotobioreaktor využívající světlo jako základní živinu pro řasové médium. Projekt konfrontuje otázku přírody v kontextu Průmyslu 4.0 stejně jako potenciál prostorových struktur reprezentujících spolupráci lidské inteligence a biointeligence nejstarších jednobuněčných organismů – mikrořas. Vystavený artefakt je součástí stejnojmenné exteriérové instalace v prostorách dvora Galerie Nevana Contempo v rámci Landscape festivalu Žižkov 2020 a na začátku září bude prezentován v rámci Ars Electronica Festival v rakouském Linci.

 

Mezinárodní výstava Estetika udržitelné architektury představuje hlavní směry současné udržitelné architektury uplatňované ve spolupráci s odborníky i aktivisty a to i z pohledu estetických tendencí, které mají dopad na environmentální kontext současné architektury, zejména v nových urbánních strukturách. Hledá východiska při vytváření nových vazeb mezi naším vztahem k životnímu prostředí a udržitelností a odpověď na otázku, zda architektura ještě může sehrát významnou roli při záchraně planety, a nebýt jen nástrojem kumulace kapitálu či vytváření estetických forem bez etického imperativu.
V roce 2008 GJF uspořádala první mezinárodní projekt týkající se udržitelné architektury, jehož hlavní výstava mapovala aktuální situaci v České republice. Nynější výstava by měla zkoumat posun ve vývoji, a to zejména otázku, zda se daří smířit požadavky na ekologickou udržitelnost a architektonicko-estetickou kvalitu staveb.

 

Vedoucí projektu: Veronika Miškovičová
Spolupracující tým studentů Ateliéru architektury III: Anna Östlund, Vojtěch Kordovský, Adam Varga

 

foto: Jiří Straka