Vojtěch Fejlek

Vojtěch Fejlek

Zařazení / Funkce
Architektura III / Student
Studium probíhající
ateliér Architektura III, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Architektonická tvorba (8206R001), 3. ročník