Workshop Gone with the Wind: Architecture of Emergence v ateliéru Architektura III
Vytvořeno: 23. 5. 2016 od Architektura III

Gone with the Wind: architektura a eroze.

V knize Architektura emergence se Michael Weinstock věnuje architektuře vztvořené člověkem ve dvou kapitolách oproti sedmi kapitolám věnovaným různým přírodním jevům emergentního charakteru. Zdá se, že v okamžik kdy CAD (Computer-aided design) a CAM (Computer-aided manufacturing) propojují návrh a výrobu do jednoho nehierarchického procesu, alografické paradigma autorství ztrácí své základy. Přírodní jevy mohou byt považované za architekturu stejně jako autorská díla.

Třetinu zemského povrchu tvoří pouště. Většina z ních jsou rozsáhlým územím, kde slunce, vítr a druh povrchu vytvářejí nevhodné podmínky pro život. Změny podnebí a globální oteplovaní stále zvětšují podíl takových území. Několik projektů se zabývali použitím eroze a agregace jako architektonických nástrojů pro vytváření podmínek k životu na takovém území. Projekt Dune: Arenaceous Anti-Desertification Architecture Magnuse Larssona a Sandwriter Adriany Debnárové se zabývají jak technickými tak I sociálními otázkami takového přístupu.Zadáním workshopu je konceptualizovat a navrhnout novou umělou krajinu v osadě Midreshet Ben-Gurion v okolí kaňonu Ein Avdat v poušti Negev a použit erozi a agregaci jako architektonické nástroje k vytvoření komplexní a vhodné pro život morfologie.

V první fázi projektu studenti v rámci ateliérové cesty do Izraele se seznámí s podmínkami a charakterem území. Budou se snažit abstraktně pojmout procesy vedoucí k vytvoření kaňonu a oázy v poušti. Studenti navrhnou výpočetní nástroje, které mažou simulovat a modifikovat takové procesy. Táto fáze probíhá ve spolupráci s Bezalel Academy of Arts v Jeruzalemě.

Ve druhé fázi studenti se inspirují architektonickým jazykem eroze a agregaci a navrhnou transformaci ploché modernistické krajiny Midreshet Ben-Gurion do komplexní erozní struktury, která přináší nové kvality (nejen) veřejnému prostoru osady.