ZVLÁŠTNÍ CENA ArchiCAD
Vytvořeno: 26. 9. 2013 od Architektura III

Hodnocení poroty

Udělení ceny není letos limitováno typem použitého komerčního softwaru (ani vlastního navrženého programu). Oceněný projekt dostavby Hlavního nádraží v Praze vychádzí ze studia digitálně modelované mikrostruktury kostní dřeně člověka. Vznikl sérií digitálních operací s diagramy "matematických uzlů" - nedělitelných spojitých elementů topologického prostoru. Předmětem řešení bylo navržení a ověření typologických, topologických a estetických možností takto utvářené struktury. Projekt je další z mála manifestů programových zásad tvorby architektury v této soutěži a je jednou z alternativ převažujících postupů navrhování a zobrazovaní metrického prostoru v architektuře.