Architektura IV

A4 přednáška 

Ladislav Zikmund - Lender – Experimentální sídliště invalidovana

Vytvořeno: 16. 10. 2019
 

A4 na galavačeru CE ZA AR, Exkurze Bratislava a Vídeň

Událost: 10. 10. 2019 - 12. 10. 2019
A4 přednáška 

Universálnosť v tvorbe F. Weinwurma - prof. Henrieta Moravčiková

Vytvořeno: 11. 10. 2019
A4 výstava 

R O Z H R A N Í

Vytvořeno: 17. 5. 2019

Architekturu vnímáme především jako starost o místo, ve kterém žijeme. Tvorba architekta je pro nás týmovou, mezioborovou spoluprací. A4 je platformou pro otevřenou kritiku, konstruktivní reflexi a pro překročení vlastních stínů. Vzájemné ovlivňování a inspirace zúčastněných je hlavním hnacím motorem ateliéru. V kontextu s výše uvedeným se v A4 zabýváme úkoly, kterými se snažíme komentovat aktuální dění ve společnosti. Ateliér A4 iniciuje mezioborové spolupráce s ostatními ateliéry na škole a tím  využít potenciál UMPRUM do maxima.

 

kontakt
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
1. patro budovy VŠUP - místnost č. 105
kabinet 106c
roman.brychta@vsup.cz

vedoucí ateliéru
doc. Mgr. ak. arch. Roman Brychta

hostující pedagog
Ing. Arch. Martin Jančok, http://plural.sk/

 

konzultační hodiny
čtvrtek od 9 hodin, jinak podle individuální domluvy

informace pro uchazeče o studium

Osobní konzultace je možná po dohodě v konzultačních hodinách.

Portfolio domácích prací uchazeče by mělo především prezentovat uchazečův zájem o obor a „sondu“ do přemýšlení o místě, prostoru a schopnosti graficky, textem, obrazem… vyjádřit podstatu myšlenky. Přineste skicy, poznámky, texty, deníky, fotky, filmy či jiné záznamy vašich myšlenek, kterými nás překvapíte.

Informace a konzultace pro uchazeče o doktorandské studium po dohodě.