Architektura IV

A4 semestr 

"Mezinárodní soutěže" záverečné prezentace

Vytvořeno: 20. 12. 2020
jsme on-line 

► A4 video NOW

Vytvořeno: 23. 11. 2020
on-line přednáška 

Typologie konstrukčních systémů výškových budov a jejich vývojové trendy

Událost: 19. 11. 2020
A4 semestr 

Online navrhování - mezinárodní soutěže

Vytvořeno: 9. 11. 2020
rozhovor 

Gabriela Sládečková v ArtCafe na Vltavě

Vytvořeno: 28. 10. 2020
Diplomky a bakalářky 2020 

Představujeme absolventy Ateliéru architektury IV

Vytvořeno: 12. 10. 2020
Den otevřených dveří 2020 

On-line v Ateliéru architektury IV

Událost: 21. 10. 2020
Gratulujeme 

Úspěch absolventů A4

Vytvořeno: 5. 10. 2020
Gratulujeme 

Adéla Koubová oceněna v soutěži Stavby s vůní dřeva

Vytvořeno: 23. 9. 2020
Artsemestr jinak - Výstava 

Místa hraničních přechodů

Událost: 24. 9. 2020 - 9. 10. 2020

Architekturu vnímáme především jako starost o místo, ve kterém žijeme. Tvorba architekta je pro nás týmovou, mezioborovou spoluprácí. A4 je platformou pro otevřenou kritiku, konstruktivní reflexi a pro překročení vlastních stínů. Vzájemné ovlivňování a inspirace zúčastněných je hlavním hnacím motorem ateliéru. V kontextu s výše uvedeným se v A4 zabýváme úkoly, kterými se snažíme komentovat aktuální dění ve společnosti. Ateliér A4 iniciuje mezioborové spolupráce s ostatními ateliéry na škole a tím využívá potenciál UMPRUM do maxima.

kontakt
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
1. patro budovy VŠUP - místnost č. 105
kabinet 106c

roman.brychta@vsup.cz
mmracko@vsup.cz
bsimono@vsup.cz

vedoucí ateliéru
doc. Mgr. ak. arch. Roman Brychta

asistentky ateliéru
Ing. arch. et MgA. Markéta Mráčková
Ing. arch. et MgA. Barbora Šimonová

online konzultace
https://join.skype.com/jbSby6uDBLjr

konzultační hodiny
čtvrtek od 9 hodinjinak podle individuální domluvy

informace pro uchazeče o studium
Osobní konzultace je možná po dohodě v konzultačních hodinách.
Portfolio domácích prací uchazeče by mělo především prezentovat uchazečův zájem o obor a „sondu“ do přemýšlení o místě, prostoru a schopnosti graficky, textem, obrazem… vyjádřit podstatu myšlenky. Přineste skicy, poznámky, texty, deníky, fotky, filmy či jiné záznamy vašich myšlenek, kterými nás překvapíte.
Informace a konzultace pro uchazeče o doktorandské studium po dohodě.

facebook ateliéru A4

instagram ateliéru A4

Info pro uchazeče práce A4 2011-2020