3. místo pro Samuela Ciglera a Matěje Hoffmana v soutěži P/Rezidentské rezidence
Vytvořeno: 26. 11. 2021 od Architektura IV

3. místo pro Samuela Ciglera a Matěje Hoffmana v soutěži P/Rezidentské rezidence


Studenti Ateliéru architektury IV  UMPRUM Samuel Cigler a Matěj Hoffman zabodovali v mezinárodní soutěži Xella na téma „P/Rezidentské rezidence“. Se svým návrhem se umístili na 3. místě.

Soutěž, nad kterou převzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová, měla za cíl přinést nápady a inspiraci pro potenciální realizaci obnovy prezidentské vily na bratislavském Slavíně.

Projekt studentů Samuela Ciglera a Matěje Hoffmana hodnotila následně:

Návrh citlivou formou pristupuje k existujúcej prírodnej kvalite riešenej parcely. Na výstavbu využíva už v minulosti zastavanú plochu a tak celkom prirodzene neatakuje prírodnú substanciu s možnosťou jej opätovného zapojenia do tvorby atmosféry revitalizovanej záhrady.        

Požadovaný lokalitný program koncentruje na rozšírenej pôdorysnej stope vinohradníckeho domu, ktorým sa celý príbeh zástavby tejto parcely započal už v minulosti. Možno aj celkom logicky na najvyššom bode pozemku s potenciálom najkrajších výhľadov na okolie. Existujúcu vilu, poznačenú málo kultivovanou premenou v 90-tych rokoch 20.storočia návrh celkom oprávnene vyhodnocuje ako stavebne a architektonicky nehodnotnú a asanuje ju.     

Nový dom je introvertne koncipovaným moderným palácom s centrálnym átriom. Koncept átriového domu ponúka veľký potenciál v možnostiach dotiahnutia dispozícií do vysokej kvality, čo sa však v návrhu nie celkom podarilo. Átrium by možno nemuselo byť ani exteriérovým, interiér s horným osvetlením by tak získal na vzdušnosti a pôsobil by v niektorých polohách menej stiesnene. Rovnako schematické poňatie fasád – konkrétne tvarová a kompozičná práca s okennými otvormi aj vo väzbe na ponúkajúce sa panoramatické priehľady výrazne oslabuje architektonický výraz objektu navonok i vo vzťahu k vnútornej dispozícii.   

Vhodne vyznieva zvolený kontrast materiality exteriérového betónu – prezentujúceho pevnosť a bezpečnosť navonok a dreva vo vnútri, sprítomňujúceho ambientnú prívetivosť obydlia. Separovaný pavilón prezidentského wellnes ako autonómneho architektonického motívu je zase sympatickým príspevkom do koncepcie záhrady, ktorá síce v návrhu vyriešená nie je, ale potenciál na vytvorenie atraktívnej pobytovej prírodnej zóny určite ponúka.