A4 na galavačeru CE ZA AR, Exkurze Bratislava a Vídeň
Vytvořeno: 12. 10. 2019 od Architektura IV

Ateliér byl účasten přímého přenosu předávání cen slovenské komory architektů CE ZA AR.

Děkujeme Olze Mihalikové za příležitost nakouknout do kuchyně předávání cen a tím se i lépe

zorientovat v aktuální scéně Slovenské současné architektury.

Pobyt v Bratilslavě pak pokračoval exkurzemi na realizovaných projektech bydlení Februárka, Unitas

či Nová Doba od architekta F. Weinwurma. V sobotu jsme se přemístili do Vídně a navštívili dva

odlišné bytové projekty. Karl Marx Hof , který vznikl v roce 1930 a velkorysé sídliště z obytných

zelených mrakodrapů s bazény na střeše Alt-Erlaa z let 1973-1986.

Děkujeme za podrobné komentáře kolegům architektům Michalovi Janákovi a Martinovi Zaičekovi.

 

Výlet jsme ukončili pozdním výborným obědem - Wiener schnitzel.