Den otevřených dveří
Vytvořeno: 25. 10. 2021 od Architektura IV

Ateliér architektury IV
Termín konzultací s pedagogy ateliéru: 10-13 hodin, konzultace budou probíhat společně se studenty ateliéru. Hromadná schůzka A4 proběhne ve 13 hodin.
Místo: ateliér, 1. patro, místnost č. 103
Upozornění: Prosíme uchazeče, aby si přinesli své práce různého charakteru.

Obecné informace: https://www.umprum.cz/web/cs/umprum/den-otevrenych-dveri-umprum-2021-12011