MgA. Elena Fialková

MgA. Elena Fialková

Zařazení / Funkce
Architektura IV / Absolvent
Architektura IV / Student
Studium probíhající
ateliér Architektura IV, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Architektonická tvorba (8206V001), 0. ročník