Exkurze po městě, zámeckém areálu, domech a lidech...
Vytvořeno: 30. 3. 2019 od Architektura IV

Děkujeme za poskytnutý azyl i skvělou přednásku kastelánovi zámku panu doktoru Slavkovi, uvedení do problematiky města panu jednateli ČKRF  Miroslavu Reitingerovi a místostarostovi panu Josefu Hermannovi, za prohlídku kláštera a prostor SUPŠ sv. Anežky Radkovi Doškovi!