Finále letního semestru 17/18
Vytvořeno: 24. 5. 2018 od Architektura IV

Děkujeme za účast v hodnotící komisi závěru semestru pirátovi Jakubu Michálkovi, asistentovi senátora prof. Václava Hampla Karlu Hoeferovi a architektovi Jakubu Cíglerovi.