Gabriela Králová v ERA21
Vytvořeno: 25. 3. 2019 od Architektura IV

Diplomní projekt absolventky ateliéru Architektura 4 Gábiny Králove publikován v prvním čísle časopisu ERA21 na rok 2019. Jejím tématem je analýza a syntéza problematiky souměstí rozdělených státní hranicí...