Ostrava - Lumitrix v hlubině - mezioborový workshop s ateliérem filmové a televizní grafiky
Vytvořeno: 7. 4. 2016 od Architektura IV

foto Markéta Tajtáková