Michal Lehečka: Město pod drobnohledem
Vytvořeno: 20. 10. 2021 od Architektura IV

Rozvoj města perspektivou urbánní antropologie a sociálního urbanismu.

Proč některé urbanistické přístupy postrádají dostatečnou sociální citlivost k rozmanitosti městských společností? Přednáška představí základní antropologické koncepty, které lze na město aplikovat v rámci interdisciplinárních přístupů k jeho rozvoji. Na tomto půdorysu bude představen kritický rozbor problematiky městského plánování v kontextu praktických důsledků konceptů jako jsou "právo na město", "protikladnost kapitalismu a demokracie" či "dopravní spravedlnost" . 

Přednáška urbánního antropologa Michala Lehečky v A4

čtvrtek 21. 10. v 15.30