Detektivní kancelář Švejdík Marek
Vytvořeno: 31. 3. 2022 od Architektura IV

Ateliér A4 absolvovalo od roku 2011 dodnes několik desítek absolventů. Zatím neexistuje žádná zpětná vazba o jejich práci a působení v architektonické či jiné praxi. Založili jsme cyklus pravidelných přednášek absolventů A4 pro studenty i pedagogy. Absolventi budou mluvit o svých zkušenostech z praxe a představí svoji aktuální tvorbu.

 

Ve čtvrtek 31. 3. 2022 v 18 hodin přivítáme Matyáše Švejdíka a Šimona Marka

 

Matyáš a Šimon založili Detektivní kancelář po absolvování magisterského studia v ateliéru Architektura 4 a po několika společných projektech a soutěžích. Svým zaměřením se Detektivní kancelář snaží nebýt uzavřená pouze ve škatulce klasických architektonických projektů, ale řešit širší paletu zadání a úkolů. Kromě návrhů staveb se věnovali tvorbě několika vizuálních identit, tvorbě trojrozměrných objektů, výzkumu v oblasti algoritmické analýzy města, či třeba problematice programovatelné modulární typové zástavby. Některé z těchto projektů vám osobně představí v rámci absolventské přednášky.