Představujeme absolventy Ateliéru architektury IV
Vytvořeno: 12. 10. 2020 od Architektura IV

Diplomky a bakalářky 2020
tentokrát on-line

 

 Vzhledem k aktuálnímu dění a všem opatřením proti šíření nákazy koronavirem pořádá UMPRUM výstavu Diplomky a bakalářky on-line.
Prohlédněte si práce jednotlivých čerstvých absolventů Ateliéru architektury IV UMPRUM.

Absolventi magisterského studia

Gabriela Sládečková - Současný archiv

Diplomová práce zkoumá vztah digitálního světa a lidmi utvářeného prostředí. Analytická část se zabývá formou a umístěním datacenter – archivů současného digitálního věku. Sleduje, jak se oba faktory změnily oproti architektuře komunikační infrastruktury minulého století. Návrhová část se zabývá budovou bývalých Ústředních telekomunikací na Žižkově, kterou dnes můžeme zařadit mezi tzv. nové ruiny. Namísto plánované demolice objektu navrhuje alternativu - rekonstrukci budovy a novou náplň – tzv. Současný archiv. Ten představuje místo, kde se prolíná digitální úložiště informací s fyzickým.

Zuzana Včeláková - Kolonie

Diplomová práce se zabývá tématem alternativního bydlení ve městě. Na základě analýzy popsané v teoretické části práce navrhuji kolonii na severní straně pražského Vítkova jako platformu pro trvalé bydlení ve městě.

Gabriela Sládečková - Současný archiv

Zuzana Včeláková - Kolonie