R O Z H R A N Í
Vytvořeno: 17. 5. 2019 od Architektura IV

R O Z H R A N Í

čtvrtek 30. května v 19 hodin

Radniční 2, Český Krumlov, přednáškový sál, 1. patro

Srdečně zveme na představení semestrálních projektů studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze z Ateliéru architektury IV na téma R O Z H R A N Í.
Formou krátké přednášky Vám studenti nad modelem a obrazem přednesou jejich pohled na město, chápání jeho problémů a svůj návrh přístupu k řešení. Městská tržnice, zóna Ambit, hotel Vyšehrad, plovárna, Sokolovna, parkovací dům, dům na náměstí...

Český Krumlov - vztah okraje a centra. Rozhraní jakožto prostor pro konflikt, tvůrčí kvas nebo smíření. Historický střed je definován, rozhodujícím nakonec může být život na okraji, důležité je propojení středu s okrajem.