semestr léto 2012/2013
Vytvořeno: 18. 6. 2013 od Architektura IV

Architektura 4

léto 2012 / 2013

hlavní téma stanice metra

lokalita  

výběr – řepy, dědina, bílá hora, motol

podklady

katastrální mapa, historické mapy, vlastní průzkum lokality. 3D model města, ortofotomapa, vlastní rešerše, PDF dokumentace od navrhované stanice – studie Metroprojekt

čím se zabýváme

zabýváme se funkční náplní stanice metra, jaké funkce městské vybavenosti na sebe bod stanice může vázat, jaký je význam bodu stanice pro okolní městskou strukturu, do které stanice vstupuje?

je stanice objekt, dům, místo? Jaké jsou možné interakce v místě stanice?

metro – stanice metra jako médium – supermédium, spolupráce s ateliérem supermédií

doprovodné programy přednášky

prohlídka stavby prodloužení trasy A psolečné sezení s ateliérem supermedií

výstupy

koncepční schémata a libreto

model 1:100

výkresová dokumentace 1:100

výstupy ze spolupráce se studenty supermédií

instalace pro artsemestr