Staroměstské náměstí a Koncepty bydlení
Vytvořeno: 9. 6. 2021 od Architektura IV

Zadání

„Staroměstské náměstí vzniklo na místě volného prostranství mezi třemi pahorky, které poskytovaly na jinak plochém břehu ochranu před povodněmi. Nabídly vhodné místo pro stavbu tří kostelů, sv. Michaela, sv. Mikuláše a Panny Marie před Týnem. Jejich duchovní i komunikační trojúhelník v průběhu tisíciletí formoval podobu Staroměstského náměstí. Když bylo v roce 1992 pražské historické jádro zapsáno do Seznamu památek světového dědictví UNESCO, byla v hodnotícím protokolu vyzdvižena výjimečná zachovalost jeho středověkého půdorysu, do kterého byly postupně vsazovány architektonické skvosty dalších slohových období. Zachovalý celek historického jádra Prahy předává dalším generacím jedinečné svědectví o kulturním, politickém i hospodářském vývoji města i celého regionu.“

 

V roce 2014 naposledy zasedla Odborná pracovní skupina primátora (úvod je výňatek ze zápisu) pro zajištění revitalizace Staroměstského náměstí. Byl to zatím poslední pokus o debatu nad tématem dostavby Staroměstského náměstí. Od roku 1901, kdy došlo k demolici Krenova domu se na podobu přestavby, či později posléze i dostavby lokality vypsalo několik architektonických soutěží. Poslední proběhla v roce 1987. Nikdy se však nedospělo k úplně jasnému výsledku natož k rozhodnutí dostavět Staroměstské náměstí.

 

Jsem toho názoru, že prostor náměstí není jasně definován a že současný stav škodí jak vlastnímu prostoru náměstí, tak i barokní fasádě kostela sv. Mikuláše, který byl dříve dominantou malého náměstí od Staroměstského náměstí uzavřeného hmotou Krenova domu. V poslednim roce, kdy diky pandemickym opatřením zeje náměstí prázdnotou, je toto chybění více než zřetelné. Na toto téma bylo zpracováno i mnoho studentských návrhů. Sám jsem se však tímto tématem ještě nezabýval a rád bych ho společně s vámi propral až na dřeň.

Zadání je volné. Zajímá mne vaše reakce na všechny dostupné materiály, které jsme vám k tématu přichystali a které si ještě dohledáte. Budeme se intenzivně věnovat hmotové kompozici náměstí a hlavně také vlastnímu stavebnímu programu, který by měl odpovídat potřebám města – metropole, místu a době s výhledem do budoucnosti.

 

Studentské projekty

Mariia Khositashvili - Skořápka jako duch času

Průsvitné zastřešení archeologických vykopávek v objemu původních domů a nová budova muzea Starého Města v místě Krennova domu.

 

Matěj Hoffman, Hana Turnovská - Studenti na Staromáku

Studentský pavlačový dům s dvorem, tajná zahrada a dům pro kulturu a sport v místě Kennova domu.

 

Glib Sydorenko - Staroměstské fórum

Velká střecha a objekt s multifunkčním sálem.

 

Adam Kocík - Prostory demokracie

Divadlo a tržnice.

 

Martina Procházková - Dům jako monument pro mír

Dostavba špalíčku radničních domů jako centrum péče o duševní zdraví, Mírový institut a dům ducha.

 

Kryštof Uhlík - Městské lázně

Galerie, studovna, lázně a bazén na střeše.

 

Tadeáš Stolín - Nad horizontem

Kruhový ochoz nad prostorem náměstí.

 

Samuel Cigler, Aleš Rezler - Akademický dům

Studentský dům s vnitřním dvorem a dům se společenským sálem.

 

Zadání pro studenty 1. ročníku

Dnes se bydlení opět stává nedostupným luxusem. Na bydlení se často nahlíží z perspektivy bezpečné investice. Na výběr máme zadlužení se hypotékou na pořízení vlastního bydlení nebo placení vysokého nájmu. Fenomén Airbnb zaplnil a zdražil byty v centrech měst, aby se poté v důsledku protipandemických opatření vyprázdnily. Bytová politika státu neexistuje a výstavbu dostupného bydlení stávající politický systém neumožňuje. Je na nás, jak se s tím vyrovnáme.

 

1/ Současné fenomény bydlení

Najděte a vyberte současný český nebo světový fenomén či problém související s bydlením, zanalyzujte ho a odprezentujte.

 

2/ Domy budoucnosti 

Navrhněte svou vlastní vizi budoucnosti bydlení. Prozkoumejte filmovou architekturu a nerealizované vize a utopie i literaturu.

 

3/ Elementární bydlení – chytré koncepty pro levné, úsporné bydlení

Navrhněte minimální byt nebo malý dům. Než začnete navrhovat, vymyslete pro koho bude. Fiktivní nebo reálná osoba či bytost bude mít svoji práci, zájmy a koníčky. Promyslete, co bude její domov obsahovat a najděte pro něj nejlepší místo. Proměňte zbytečný prostor v užitečný domov.

 

4/ Socialistický sen o kolektivním bydlení versus kapitalistický sen o maximálním zisku 

Navrhněte ideální malý výškový dům s hybridní typologií: bydlení a kultura, sport, vzdělávání, zábava (veřejná střecha, veřejný parter). 

Místo: nezastavěná parcela v křížení ulic Templová a Štupartská v Praze.

 

Studentské projekty

1/ KDE DOMOV MŮJ? Fanzin zabývající se otázkou dostupnéhobydlení v Praze

Mapuje témata: ceny bydlení, Airbnb, nedostupného bydlení, squattingu, lidí bez domova, sociálního bydlení a spolubydlení

 

Filip Janík

2/ Návrat k primárnosti

3/ Pre elementárny pár

4/ Transparentnosť

 

Lujza Lehocká

2/ Omnia mea mecum porto

3/ Dom pre deda a kocúra Mačeča

4/ Kolektívne bývanie Templová

 

Matěj Peterka

2/ Sféra 2821

3/ Osada Pustina v Krušných horách

4/ Dětský domov Ježek ve Stínadlech