Typologie konstrukčních systémů výškových budov a jejich vývojové trendy
Vytvořeno: 16. 11. 2020 od Architektura IV

V rámci ateliérového zadání zveme ve čtvrtek 19. 11. 2020 od 11 do 13 hodin na online přednášku Vlastimila Šrůmy.
 
Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA
Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze. Projektoval v SUDOP Praha,
později učil na FSv ČVUT, 1994–1999 byl technickým ředitelem firmy
Stavby mostů Praha. V období 1999 až 2014 řídil Českou betonářskou
společnost ČSSI, od roku 2004 řídí firmu ACONSE CZ s.r.o. Hlavní náplní
jeho odborné činnosti jsou konstrukční beton, betonové mosty a výškové
budovy.