Ve věci umění architektonicky zpracovaly Barbora Šimonová a Markéta Mráčková
Vytvořeno: 22. 7. 2020 od Architektura IV

 

Ve věci umění architektonicky zpracovaly Barbora Šimonová a Markéta Mráčková

 

22. 7. - 15. 11. 2020

Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Mariánské nám, Praha 1, 2. patro

 

 

 

Asistentky Ateliéru architektury IV Barbora Šimonová a Markéta Mráčková jsou autorkami architektonického zpracování expozice  Bienále Ve věci umění / Matter of Art se pod titulem Pojď blíž.

Téma výstavy se potýká s otázkami soužití ve společnosti, v níž lidé přestali hovořit společným jazykem. Zdržuje se v místech, kde jazyk selhává, zkoumá pohrdání, podráždění, strach, frustraci, zlobu, agresi, únavu. S pocitem, že je nutné najít společné východisko a podmínky pro empatii, se výstava soustředí na pátrání po příčinách emocionálního naladění současné společnosti.

 

Koncepce architektonického řešení v Galerii hlavního města Prahy je založena na snaze zprostředkovat radost z objevování a porozumění tomu, jak galerijní instalace fungují a z čeho jsou postaveny. Jednoduché stavby, nejen ze sádrokartonu, mají viditelně provedené konstrukce s odhalenými technickými detaily. V instalaci se pracuje s tématem recyklace materiálu, použité materiály (i zbytky z předchozí výstavy) jsou transformovány v nové prvky. Světelné a prostorové zásahy pracují přímo s prostory galerie GHMP. Místy se proměňuje podlaha i strop galerie, je možné nahlédnout do konstrukce světelného podhledu a nově zpřístupněným oknem i do dvora celé budovy. V návrhu se také pracuje s výraznými černými plochami nebo objekty. Velkou změnu v prostoru hlavní chodby přináší černá baletizolová podlaha a ve dvou velkých sálech se vyskytuje rozměrný černý textilní objekt. Ve vstupu je barevně tónováno světlo ze světlíku a nad některým ze skleněných podhledů se objevují i mraky.