Vítek Havránek k architektuře a demokracii
Vytvořeno: 24. 5. 2018 od Architektura IV

TÉMA workshopu:

Politologové, teoretici i občané se shodnou v jednom – v Evropě (a nejen zde) panuje v současné době nedůvěra v demokratické instituce (nejde zde jen o instituci jako úřad, ale i řád a práva). Politický filozof C. Castoriadis to vyjádřil vcelku lapidárně: demokracie je utopická fikce, žijeme v době liberální (je možné říci cokoliv, to ale nemá šanci realitu změnit) oligarchie (moc je v rukou uzavřené menšiny). Důsledkem této nedůvěry je vzrůst populismu a odmítání univerzalistických institucí demokracie.
Otázkou je, jak těmto negativním trendům mohou čelit občané, studenti, umělci architekti a jaké konkrétní strategie a řešení v oblasti architektury, urbanismu a kultury obecně můžeme přinést. Zamyšlení, analýza, diskuse o těchto tezích workshop otevře. Příklady z historie, současnosti budou následovat, spolu se stanovením úkolu a následným rozborem navržených řešení.  

Východiskem jsou pro nás texty od :
JACQUES RANCIÈRE - The Politics o f Aesthetics The Distribution o f the Sensible
BRUNO LATOUR - From Realpolitik to Dingpolitik or How to Make Things Public