Zadání semestrálních úkolů
Vytvořeno: 1. 10. 2014 od Architektura IV

A4 PRO NG

Zabýváme se kvalitou stávajících historických objektů Národní galerie a zapojením jejích parterů do veřejného prostranství.

Hledáme místo a formu pro novou budovu sbírek moderny a současného umění Národní galerie.