zadání semestrálních úkolů zima 2013/2014
Vytvořeno: 16. 10. 2013 od Architektura IV

Architektura 4 – semestrální práce – 1 ročník

zima 2013/2014

Platónská a Archimedovská tělesa

čím se zabýváme

01 studujeme základní geometrické vztahy těles z pohledu vnitřního i vnějšího, malé versus velké měřítko, počítáme, modelujeme, aplikujeme geometrické vztahy v prostoru                                    

02 stavbou

03 scénografií, pocity, sdělením

práce                            

01 rešerže                                                                                                                                   

02 zkoumání prostorových forem a rozložených ploch  těles – kresby, vizualizace                   

03  modely – papír, dřevo, kov                                                                                                  

04  fotografie, video – záznam pracovního vývoje….                                                                

Doprovodný program: Herman Hetyberger: Přednášky pro studenty architektury

výstup

tisk plachty + finální modely + foto, video, literatura – DAUD SUTTON „Geometrie Prostoru“

 

Architektura 4 – semestrální práce – 3,4,5 ročník

zima 2013/2014

po Blance

lokalita – široké okolí stavby blanka, vlastní konkrétní rozsah řešených lokalit bude vycházet z analýzy podkladů

čím se zabýváme

Zabýváme se obnovou městské struktury (jak zástavby tak veřejného prostoru) po té co se městem prohnala největší dopravní stavba v historii města.Kriticky pozorujeme finální úpravy stavby v parteru města. Zaplňujeme rezervy v městské struktuře, hledáme obsahy. Odhalujeme a zapojujeme do městské struktury severní fortifikační systém Hradčan, který byl během stavby částečně odhalen. Revidujeme Letnou, nevíme kde skončíme.

doprovodné programy

Antonín žižkovský nám něco poví o Tunelu Blanka, Možná projedeme tunelem.

výstupy

analýza a vlastní zadání lokality řečení, urbanistický plán 1:5000, 1:1000, 1:500 model urbanistického řešení 1:1000, vizualizace (zákresy do fotografií před a pod.)

podklady www.tunelblanka.cz, www.praha-kladno.cz, mapové podklady od projektantu tunelu a urbanistického doprovodu výstavby tunelu blanka, katastrální mapa, 3D model, vlastní průzkum lokalit, vlastní rešerše

termíny

prezentace zadání 17.10. 2013 

zpracování celkové analýz a podkladů 24.11.2013

zadání jednotlivých lokalit 31.10. 2013                                                                       

prezentace analýzy zadání pro vybranou lokalitu 14.11.2013                                       

návrh koncept 28.11.2013