Závěr letního semestru 19
Vytvořeno: 9. 5. 2019 od Architektura IV

"Peer review" : ) nad semestrálními projekty. Za skvělé závěrečné zhodnocení projektů pro Český Krumlov a zpětnou vazbu děkujeme insiderům Martinu Krupauerovi a Jiřímu Opočenskému!